„ВИКТОРИЈА ШПЕД“ д.о.о - Скопје
Бул. Босна и Херцеговина бб, објект Шкода,
1000 Скопје
Република Македонија

тел: 02 2600 - 605
факс: 02 2603 - 963

Е-маил адреси на нашите агенти:

  • stiv@victoriasped.com.mk
  • djino@victoriasped.com.mk
  • aco@victoriasped.com.mk
  • aleksandar@victoriasped.com.mk
  • sase@victoriasped.com.mk
  • viktorija@victoriasped.com.mk
  • dejan@victoriasped.com.mk