Трговското друштво за меѓународна шпедиција, транспорт и складишта „ВИКТОРИЈА ШПЕД“ д.о.о. од Скопје е формирано во декември 1994 година, а почнува со работа на 01.03.1995 година со 5 вработени со повеќегодишно искуство. Уште од самиот почеток, фирмата е компјутеризирана и ги следи сите иновации од технолошки аспект, како во имплементација во секојдневното работење, така и во поглед на опременоста, што овозмозува следење на сите современи трендови и достигнување и исполнување на разни софистицирани задачи зададени од клиентите.

Денес, фирмата има 14 вработени, меѓу кои и високо образовани и стручни лица , возен парк од 7 возила, меѓу кои и возила за достава на итни пратки во Скопје и околината. Фирмата е членка на групацијата на Меѓународни Шпедитери и Логистичари (МИФА) при Стопанската Комора на Република Македонија, како и членка на ФИАТА.