МЕЃУНАРОДНА ШПЕДИЦИЈА,
ТРАНСПОРТ И СКЛАДИШТА

Царинско посредување, организација на транспорт по копнен, воздушен и поморски пат и сите пропратни работи околу прием и отпрема на стока, складиштење и дистрибуција

Сектори

Магацин

Нудиме сместување, парцијално церинење и комплетна грижа за стока во високо опремен царински склад.

Царински сектор

Во Скопје за покривање на сите царински испостави вредно работи стручен кадар од 40 вработени. Не има и на аеродром и граничните премини Богородица и Табановце

Транспорт

Организираме меѓународен поморски, воздушен и патен транспорт (FTL и LTL) пратки..

Финансии

После завршена целосна услуга става печат на комплетната услуга.

Имате потреба од нашите услуги?

Контактирајте нѐ уште денес!