Кратко За нас

Патот кон успехот за Викторија Шпед започнува во 1994 година за да денес е една од водечките логистички компании во регионот. Како такви нудиме комплетни логистички решенија и услуги во доменот на царинење на стоки, нивна дистрибуција (внатрешен и меѓународен транспорт), складирање на истите и други операции.Комплетни логистички решенија

Професионален тим од 40 вработени задолжени за подготвување на вкупната царинска документација за извоз, увоз или транзит на стоки. Вредно работиме за покривање на сите царински испостави во Скопје, а не има и на аеродром и граничните премини Богородица и Табановце .

Викторија Шпед поседува сопствен царински магацин од 1.152 м2 затворен дел и 675 м2 отворен дел, уреден според најсовремените стандарди. Магацинот располага со:

  • 1550 палетни местa
  • Комора за складирање на лекови
  • Оддел за АДР пратки
  • Регално скалдирање
Исполнувањето на целите и идеите на нашите клиенти со соодветни решанија во supply chain доменот, грижата од превземањето на вашите пратки, дистрибуција за истите и нејзино царинење како најголеми професионалци е наше задоволство. Поседуваме одобрение за овластен економски оператор АЕО и работиме според ISO стандардите.

Поседуваме одобрение за овластен економски оператор АЕО и работиме според ISO стадардите.

  • ISO 9001:2008
  • ISO 14001:2004

Маил на кој што можe да ни се обратите

  • aco@victoriasped.com.mk
  • djino@victoriasped.com.mk
  • viktoria@victoriasped.com.mk