Услуги

Царинско застапување

Нудиме комплетни логистички решенија и услуги во доменот на царинење на стоки, нивна дистрибуција (внатрешен и меѓународен транспорт), складирање на истите и други операции.Во Скопје за покривање на сите царински испостави вредно работи стручен кадар од 40 вработени. Не има и на аеродром и граничните премини Богородица и Табановце.

Царинско складиштење

Викторија Шпед поседува сопствен царински магацин од 1.152 м2 затворен дел и 675 м2 отворен дел, уреден според најсовремените стандарди.
Магацинот располага со:

  • 1550 палетни местa
  • Комора за складирање на лекови
  • Оддел за АДР пратки
  • Регално скалдирање

Организација на домашен и меѓународен транспорт

Посредување и организација на сите видови меѓународен транспорт

  • Копнен транспорт
  • Бродски транспорт
  • Авионски транспорт – IATA сертифициран агент за авионски транспорт
  • Експресен авионски транспорт
  • Дистрибуција

За непречено организирање и остварување на транспортот Викторија Шпед соработува со сестринската фирма Фалкон Логистик која располага со возен парк од 6 VW Crafter возила, кои превезуваат стоки на домашниот пазар и надвор од Македонија.